Wijzigingen per 1 januari 2012 in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).
nieuws >>

De regering moet bezuinigen, ook op het gebied van uitkeringen. Daarom is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) op gegaan in de Wet Werk en Bijstand (WWB). De nieuwe samengevoegde wet is strenger en op 1 januari 2012 ingegaan.

Gaat u in 2012 een bijstandsuitkering aanvragen, dan gelden een aantal nieuwe regels. Hebt u al een uitkering? Dan veranderen er voor u mogelijk ook een aantal zaken.

Nieuw is de huishoudinkomenstoets

De bijstand voor gezinnen is aangepast. Ouders en meerderjarige kinderen die bij elkaar wonen moeten samen één uitkering aanvragen.

Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het inkomen en vermogen van de ouders, maar ook naar dat van inwonende kinderen.

Als in uw gezin ouders en meerderjarige kinderen samenwonen dan kan dat betekenen dat u een lagere uitkering of geen uitkering krijgt.

Met deze maatregel wil het Kabinet het ‘stapelen’ van uitkeringen achter één voordeur tegengaan.

 

Hoe gaat het verder?

Had u al een uitkering op 31 december 2011, dan geldt een overgangsregeling. Voor elke wijziging in de uitkering geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2012. Mocht er in uw situatie als gevolg van de nieuwe Wet iets veranderen, dan wordt u door uw gemeente voor 1 juli 2012 uitgenodigd voor een gesprek.

 

Wijzigingen doorgeven

Bent u cliënt van SaldoPlus en is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan door aan uw budgetconsulent/bewindvoerder!  

 

Laatst vernieuwd: 03/07/2012 om 14:51

Terug

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep