Klachtenprocedure SaldoPlus gewijzigd
nieuws >>
Dit betekent voor u als cliënt:
Cliënten of hun wettige vertegenwoordigers, c.q. gemachtigden kunnen een ongenoegen het meest direct kenbaar maken door dit te melden aan een medewerker. 
 
De cliënt (of diens vertegenwoordiger) kan ervoor kiezen het te laten bij een melding van zijn ongenoegen. 
 
De cliënt (of diens vertegenwoordiger) kan er ook voor kiezen zijn ongenoegen kenbaar te maken middels het indienen van een klacht.
 
Dit kan via een klachtenformulier (intern) en wordt afgehandeld door het hoofd van Saldoplus.
 
Indien de cliënt van mening is dat Saldoplus geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn/haar klacht, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de 
Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
Dorpsstraat 24 AB
2912 CB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Telefoon: 0180 - 33 32 80

Laatst vernieuwd: 11/06/2014 om 10:12

Terug

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep