Budgetbeheer (tarieven 2019)

Intake en beëindiging:

SaldoPlus brengt eenmalig aanmeld-, intake en beëindigingskosten budgethulp in rekening.

Intake en beëindingskosten € 322,21

Budgetbeheer:

 1. Budgetbeheer light € 31,70 per maand. Economische eenheid € 38,03.
  Het ondersteunen van mensen door een beperkt beheer van inkomsten en uitgaven. Bedoeld voor mensen die zichzelf (blijvend) niet in staat voelen de eigen financiën te kunnen beheren en (een deel daarvan) willen uitbesteden.
 2. Budgetbeheer basis € 65,49 per maand. Economische eenheid € 78,60
  Het ondersteunen van mensen middels het beheer van inkomsten en uitgaven waarbij, indien nodig, een schuldregeling is getroffen.
 3. Budgetbeheer intensief € 104,24 per maand. Economische eenheid
  € 124,32.
  De begeleiding is aanvullend op budgetbeheer. Inzicht schaffen in de samenhang tussen inkomsten. Vaste lasten en vrij te besteden inkomen. Budgetbeheer intensief is ook geschikt voor mensen met problematische schulden.

Voor meer informatie over bovenstaande producten kunt u contact opnemen met SaldoPlus.

In geval een welzijnsinstelling/zorginstelling/gemeente/of derden een samenwerking heeft afgesloten met SaldoPlus zal de vergoeding in de overeenkomst op maat geoffreerd worden.

SaldoPlus brengt geen BTW in rekening voor budgetbeheer, omdat deze diensten vallen onder de algemene vrijstelling van omzetbelasting.

Bewindvoering (tarieven 2019)

SaldoPlus behartigt de financiële belangen van de rechthebbenden die door het Kanton- gerecht onder bewindvoering zijn geplaatst. Hiervoor gelden de vastgestelde tarieven. Deze vindt u hier.
SaldoPlus brengt bij bewindvoering alleen BTW in rekening indien er sprake is van problematische schulden.

Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels 'bijzondere bijstand'. Saldoplus vraagt deze bijstand voor u aan.

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep