SaldoPlus verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze organisatie en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
SaldoPlus verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
·         Voorletters en achternaam
·         Geboortedatum en geboorteplaats
·         Burgerlijke staat
·         Geslacht
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         Emailadres
·         IP-adres (door gebruik te maken van onze online omgeving 2Look)
·         IBAN
·         Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SaldoPlus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 
·         Burgerservicenummer
·         Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
·         Gegevens over uw schulden en betalingsregelingen
 
Waarom wij uw gegevens nodig hebben

·         Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·         U te kunnen informeren over onze diensten, producten en eventuele actualiteiten
·         Voor het uitvoeren van onze diensten, te weten inkomensbeheer en bewindvoering
·         SaldoPlus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 
Hoe lang bewaren wij onze gegevens
SaldoPlus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor uw persoonlijke en financiële gegevens hebben wij gelijkgesteld aan de wettelijke bewaartermijn, te weten: 5 jaar na sluiting dossier.

Delen met anderen
SaldoPlus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SaldoPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen van websitebezoek
SaldoPlus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. SaldoPlus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting op de site van veilig internetten. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk indien wij deze gegevens, volgens de wettelijke bepalingen niet nodig hebben om onze overeenkomst na te kunnen komen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@saldoplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt uw pasfoto en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SaldoPlus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
SaldoPlus neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, telefoonnummer 0492-504391 of info@saldoplus.nl. Bovendien hebt u te allen tijden het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 (2594 AV) Den Haag.
 
Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. De meest actuele bijgewerkte versie van de Privacyverklaring vindt u op onze website (www.saldoplus.nl). Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Versie 12.04.2018

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep