Om allerlei redenen zijn mensen soms niet in staat om hun geld goed te beheren. Armoede, hoge schulden of huisuitzetting kunnen de gevolgen zijn. Stichting SaldoPlus wil door middel van budgetbeheer en bewindvoering zulke ernstige problemen voorkomen.

Het maakt niet uit of u hulpverlener bent of cliënt, als u uw financiële administratie liever niet zelf beheert, kunt u die uitbesteden aan SaldoPlus. Daarmee draagt u de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van financiële en administratieve transacties en het toezicht daarop, over aan een specialist. U kunt wel beschikken over actuele saldo-informatie, betalingsoverzichten en budgetgegevens van uw cliënt of in het andere geval van uzelf.

Behalve hulpverleners kunnen ook sociale diensten, woningcorporaties en energieleveranciers gebruik maken van de diensten van SaldoPlus.

Indien gewenst kan Saldoplus ook uw PGB beheren.

Budgetbeheer
SaldoPlus betaalt ten behoeve van de cliënt de maandelijkse vaste lasten op basis van het vastgestelde budgetplan. SaldoPlus helpt u zelf uw uitgaven op het beschikbare budget af te stemmen, zodat, -mocht dit binnen de mogelijkheden liggen- u zelf uw budget leert beheren.

SaldoPlus draagt zorg voor alle handelingen die samenhangen met het budget, zoals het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, -kwijtschelding gemeentelijke heffingen en –bijzondere bijstand.

SaldoPlus treft betalingsregelingen voor schulden als de aflossingen binnen de aflossingscapaciteit passen. Reden hiervoor is dat SaldoPlus geen financiële stabiliteit kan bieden als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.

Is de aflossingscapaciteit onvoldoende dan merkt SaldoPlus de schulden aan als problematisch en vindt doorverwijzing plaats naar de gemeentelijke kredietbank/ de budgetwinkel voor een minnelijk traject.

Bewindvoering
Voor personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of sociale omstandigheden niet toe in staat zijn behartigt SaldoPlus de financiële belangen. Tot de taken behoren het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen, maar ook vorderingen, schulden e.d.

Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels 'bijzondere bijstand'. Saldoplus vraagt deze bijstand voor u aan.

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep