Collectieve aanvullende verzekering voor lage inkomens via u gemeente. Lees verder op de pagina NIEUWS - rechtsboven

Heeft u in 2015 een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente  wellicht iets voor u. Dit is een voordelige ziektekostenverzekering:
- u krijgt korting op uw premie,
- extra vergoedingen voor zorgkosten,
- de gemeente verstrekt een bijdrage in uw premie.

Wilt u deelnemen aan deze collectieve verzekering? Raadpleeg uw gemeente en meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.

Lees verder
30-11-2017 DOOR STORING BIJ RABOBANK PROBLEMEN MET BETALINGEN. Klik op de titel en lees verder
Er zijn problemen bij de Rabobank waardoor de ingevoerde betalingen nog niet verwerkt kunnen worden.
De Rabobank werkt  hard aan een oplossing.
Wij verwachten dat vrijdag  (01.12.2017) de problemen opgelost zullen zijn. We hopen natuurlijk dat dit vandaag al opgelost kan worden.
Onze excuses voor het ongemak.
Lees verder
Storing telefonische bereikbaarheid is opgelost

De storing op onze telefoonlijn van hedenmorgen is inmiddels opgelost.

Vacatures lid cliëntvertegenwoordiging

De cliëntvertegenwoordiging van SaldoPlus zoekt naar nieuwe leden.

Mocht u interesse hebben om de cliëntvertegenwoordiging te komen versterken neem dan contact op met Saldoplus (dit kan zowel telefonisch als per mail clientenraad@saldoplus.nl).
De cliëntvertegenwoordiging bemoeit zich niet met een klacht over het werk van een individuele medewerker. Daarvoor is de klachtenregeling.
U kunt meer lezen over de cliëntvertegenwoordiging onder het kopje organisatie.

(leden ontvangen een kleine vergoeding voor de onkosten)

BELANGRIJK BERICHT: aangepaste betaaldata feestdagen april, mei en juni 2017!

Pasen
Het leefgeld van vrijdag, 14 april t/m maandag, 17 april aanstaande zal in verband met Pasen al op donderdag, 13 april aanstaande aan u worden overgemaakt.

Koningsdag
Het leefgeld van donderdag 27 april aanstaande zal in verband met Koningsdag op woensdag, 26 april aanstaande aan u worden overgemaakt.

Dag van de Arbeid
Het leefgeld van 1 mei aanstaande zal in verband met de Dag van de Arbeid al op vrijdag, 28 april aanstaande aan u worden overgemaakt.

Hemelvaart
Het leefgeld van donderdag 25 mei aanstaande zal in verband met Hemelvaart op woensdag, 24 mei aanstaande aan u worden overgemaakt.

Pinksteren
Het leefgeld van maandag 5 juni aanstaande zal in verband met Pinksteren op vrijdag, 2 juni aanstaande aan u worden overgemaakt.

Aanvragen extra gelden

Beste heer/mevrouw,

Aanvragen voor extra gelden via de facebookpagina nemen wij niet in behandeling. U kunt uw aanvragen telefonisch of via mail aan ons doorgeven. Dank u.

Collectieve aanvullende verzekering gemeente Helmond voor lage inkomens AANMELDEN TOT 14-12-2014
Heeft u in 2015 een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente Helmond wellicht iets voor u. Dit is een voordelige ziektekostenverzekering: - u krijgt korting op uw premie - extra vergoedingen voor zorgkosten - de gemeente verstrekt een bijdrage in uw premie. Wilt u deelnemen aan deze collectieve verzekering via CZ. Meldt i zich dan z.s.m. doch uiterlijk voor 14 december aanstaande aan. Kijk op www.helmond.nl (zoekwoord: collectieve aanvullende verzekering) en u kunt het formulier downloaden en printen.
Extra tegemoetkoming voor inwoners Helmond met een minimuminkomen
Indien het totale inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm ontvangt u compensatie van uw koopkrachtverlies in 2014. € 100 echtparen € 90 alleenstaande ouders € 70 alleenstaanden Dit bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort. Bent u geen klant van de gemeente Helmond, maar u heeft wel een minimuminkomen kunt u een aanvraagformulier downloaden en sturen naar unit Zorg en Ondersteuning van de gemeente Helmond. Of kijk voor meer info op www.helmond.nl het digitale loket.
Vacature clientenraad SaldoPlus

Saldoplus gaat over tot de oprichting van een cliëntenraad. Heeft u interesse - wilt u meedenken, mee beslissen over zaken die ook u aangaan -, wilt u dan voor 15 augustus 2014 een mail met uw motivatie sturen naar info@saldoplus.nl.

 

Klachtenprocedure SaldoPlus gewijzigd

De klachtenprocedure bij Saldoplus is gewijzigd omdat Saldoplus inmiddels een volledige zelfstandige Stichting is.

 
Lees verder
Samenwerking Stichting Remedial Teaching Helmond (SRTH) en SaldoPlus

SRTH ondersteunt kinderen die moeite hebben met taal, lezen en/of rekenen. De leerkracht van een kind heeft de ouders dan geadviseerd om extra hulp buiten de klas in te schakelen. Deze speciale hulp noemt men remedial teaching. De stichting kan er voor zorgen dat het kind, wanneer het in groep 4 of 5 zit, maximaal 2 jaar lang RT kan volgen. De stichting betaalt, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, een deel of het gehele bedrag dat voor deze begeleiding nodig is.

Stichting SaldoPlus Helmond zal inkomenstoetsen verzorgen voor de SRTH om te kunnen beoordelen of personen/ouders die zich aangemeld hebben voor remedial teaching in aanmerking komen voor een vergoeding van deze begeleiding.

Meer info http://www.srth.nl/index.php/ouders/

 

Samenwerking Stichting Beheer Bewonersgelden (ORO) en SaldoPlus

Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) administreert en beheert gelden van

cliënten van ORO.

Met ingang van 1 januari 2014 is SBB een overeenkomst aangegaan voor

overdracht  van deze dienstverlening voor cliënten van ORO aan SaldoPlus.

Binnenkort zal er een voorlichting georganiseerd worden waarna de ORO-cliënten zelf kunnen bepalen of zij ondersteuning willen bij het beheer van hun privégelden. De cliënt of de vertegenwoordiger tekent een overeenkomst met SaldoPlus. Hiermee dragen zij de administratie en het beheer aan SaldoPlus over. Er is keuze uit drie verschillende pakketten met bijbehorende tarieven. De cliënt betaalt een vergoeding voor het beheer.

 

SaldoPlus opgenomen in ketenloket van CJIB

Wat dit wil zeggen?
Concreet betekent dit dat er betalingsregelingen getroffen kunnen worden waar dit voor natuurlijke personen niet kan.

Er zijn geen regelingen mogelijk wanneer:

-      eerdere regeling niet is nagekomen

-      een dwangbevel is uitgevaardigd

-      een arrestatiebevel is uitgevaardigd

-      alleen wanneer het Mulderzaken betreft ( uitgezonderd katvangovereenkomst )

Voor meer informatie en werkwijze kunt u bij Saldoplus terecht.

 

Wijzigingen 2014

De volgende zaken gaan veranderen in 2014

·         Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat alleen totale facturen worden verwerkt en niet alleen de acceptgiro's, dus wilt u hiermee rekening houden bij de aanlevering .Vooral extra aandacht voor de ziektekostenfacturen. Het is wettelijk verplicht dat deze bij Saldoplus in bezit zijn

·         Saldoplus kan en mag geen opdrachten uitvoeren van uw partner met wie u samenwoont. Indien u samen met uw partner gebruik wilt maken van de diensten van Saldoplus, dient er van beiden een overeenkomst getekend te zijn en rekenen wij 20% bovenop het bestaande tarief.

·         De tarieven voor budgetbeheer van Saldoplus blijven in 2014 hetzelfde.

·         De tarieven voor bewindvoering zijn enigszins aangepast conform de landelijke normen.

·         Kijk regelmatig op deze website, veranderingen en actuele ontwikkelingen zijn daar terug te vinden.

 

Een lintje voor organisaties die hun steentje bijdragen aan de maatschappij

SaldoPlus was niet de winnaar maar wel een van de genomineerden.
Met dank aan Sint Annaklooster die hen opgegeven had voor een lintje wist SaldoPlus de 6e plaats te behalen van alle genomineerden.
De actie werd opgezet door Soulid Communicatie.

 

SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging BPBI behaald, het keurmerk van de financile sector

SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders behaald. Een kwaliteitsborging voor ketenpartners en klanten. De zekerheid van levering van kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

Wijzigingen in 2013

In 2013 gaan er voor uw als klant van SaldoPlus wat zaken veranderen:

  • Rekeningafschriften worden niet meer maandelijks door SaldoPlus verstuurd. Eenmaal per maand ontvangt u het bankafschrift  van uw beheerrekening van de Rabobank.
  • Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat alleen totale facturen worden verwerkt en niet alleen de acceptgiro's, dus wilt u hiermee rekening houden bij de aanlevering.
  • De tarieven voor budgetbeheer van SaldoPlus blijven in 2013 hetzelfde.
  • De tarieven voor bewindvoering zijn enigszins aangepast conform de landelijke normen.
  • Kijk regelmatig op onze website, veranderingen en actuele ontwikkelingen zijn daar terug te vinden
Bij ziekte of vakantie van een van onze medewerkers is er altijd een collega die waarneemt.

Bij ziekte of vakantie van een van onze medewerkers is  er altijd een collega die waarneemt. U  kunt dan mailen of bellen naar Saldoplus met uw vraag.

Wijzigingen per 1 januari 2012 in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

Op 1 januari 2012 hebben een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

Misschien wijzigt er ook iets voor u!

 

Lees verder

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep