Vacature combifunctie Bewindvoerder/Budgetconsulent (per direct) Lees verder onder Nieuws

Combifunctie Bewindvoerder/ Budgetconsulent
Per direct is Saldoplus op zoek naar bewindvoerder voor 12-16 upw een budgetconsulent 4-6 upw
 
SaldoPlus is een zelfstandige stichting voor inkomensbeheer en bewindvoering. SaldoPlus beheert de inkomens van ruim 725 huishoudens (die problemen ondervinden bij het omgaan met geldzaken).
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde bewindvoerder voor 12-16 uur per week en een budgetconsulent voor 4-6 uur per week voor de duur van 7 maanden. Verlenging is mogelijk bij goed functioneren en op termijn mogelijk uitbreiding van uren.
 
Een bewindvoerder beheert samen met een assistent-bewindvoerder een stevige hoeveelheid dossiers. De functies assistent-bewindvoerder en bewindvoerder zijn sterk aan elkaar verbonden. U heeft ruimte om zelfstandig te opereren. Er wordt dan ook gezocht naar een teamspeler die eveneens zelfstandig kan functioneren. Bovenal wordt gezocht naar een medewerker die de ambitie heeft verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. In alle gevallen is de taak van de bewindvoerder de financiën van de cliënten op orde te krijgen en houden zodat cliënten financiële rust ervaren.

We hechten grote waarde aan verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit.
 
Taken en bevoegdheden:
• Aanvragen schuld- en betalingsregelingen
• Correspondentie (in- en uitgaand)
• Aanvragen van bijzonder bijstand en kwijtschelding
• Je ondersteunt je cliënt bij het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen, zoals uitkeringen en vrijstellingen. Daarnaast onderhoud je contacten met onder andere hulpverleningsinstellingen, deurwaarders en woningcorporaties
• Informatie inwinnen bij derden
• Onderhouden van contacten met cliënten, schuldeisers en rechtbanken
• Telefonisch spreekuur
• Archiveren en dossiervorming, dossiercontrole
• Telefoonbeantwoording
• Uitvoeren van intakes (met gebruikmaking van formats)

Kennis en vaardigheden:
• Ervaring in het vakgebied als (assistent-)bewindvoerder
• (Sociaal juridische) opleiding minimaal HBO
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Minimaal 2 jaar ervaring als bewindvoerder
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Accuraat
• Klant- en resultaatgericht
• Stressbestendig
• Integer
• Assertief
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Het kunnen stellen van prioriteiten
• Goede computervaardigheden zoals Excel, Word, Outlook en ervaring met 2Work strekt tot aanbeveling
• Je hebt een eigen cliëntenbestand en hiervoor verricht je alle financiële, juridische, fiscale en administratieve handelingen. Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van o.a. sociale verzekeringswetten, beschermingsbewind en curatele is een vereiste.
• In het bezit van rijbewijs B
• Ervaring in bijvoorbeeld schuldhulpverlening / accountancy / bij een gemeente is een pré

Wij zullen u vragen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen (VOG). Kosten die hiervoor gemaakt worden zullen wij vergoeden.
Tevens zullen wij een solvabiliteitscheck uitvoeren voor aanname.

Wij bieden:
• Een afwisselende baan binnen een dynamische organisatie.
• Een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een dynamische organisatie met leuke en betrokken collega's.
• Flexibiliteit.
Arbeidsvoorwaarden:
• De bewindvoerder werkt 2  dagen per week.
• Inschaling vindt plaats in schaal 8 conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (min. € 2.494,= en max. € 3.553,= bruto per maand, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week).

• De budgetconsulent werkt 1 dagen per week.
• Inschaling vindt plaats in schaal 7 conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (min. € 2.300,= en max. € 3.213,= bruto per maand, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week).

Dit is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering (middels het Individueel Keuze Budget).

Informatie en reageren:
Informatie is te verkrijgen bij de directeur, Dhr. Mario Ermens, tel:06-26048985.

Schriftelijke reacties (bij voorkeur via email) vóór 20 februari a.s. richten aan:
Mw. Manon van de Beek, HR administratie SaldoPlus, st. Hubertusstraat 2, 5701 TC Helmond. Mailadres: hr-administratie@smo-helmond.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden donderdag 22 februari as

NB: In verband met de wettelijk eisen vragen we je om niet te reageren als je niet aan de functie-eisen voldoet.

Stageplaatsen schooljaar 2018-2019
Stichting SaldoPlus biedt budgetbeheer en bewindvoering aan ruim 700 huishoudens in de regio Helmond, Eindhoven en Oss. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond. De enthousiaste medewerkers zijn gewend om zelfstandig te werken in een informele sfeer.
SaldoPlus heeft een sociale missie en kent geen commercieel winstbelang.

Stichting SaldoPlus is een organisatie die het belangrijk vindt dat stagiaires (m/v) kennis maken met de werkzaamheden in de praktijk. Wij zorgen dan ook voor een goede begeleiding tijdens de stage en een prettige leeromgeving.

Iedere stagiaire krijgt door de direct leidinggevende een stagebegeleider toegewezen en een stagevergoeding wordt aangeboden bij een stageperiode langer dan 6 maanden.

Er zal gevraagd worden naar een verklaring omtrent gedrag (de kosten voor de aanvraag worden vergoed).
 
Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen wij aanbieden:
  • MBO: Sociaal juridisch medewerker / Financiële administratie:
Niveau 4, 4e jaar studenten, voor 32-36 uur per week
  • HBO: Financieel Management / Sociaal Juridische Dienstverlening / Management Economie en Recht :
Voor 32-36 uur per week
 
Aanvullende informatie:
Er kan gesolliciteerd worden tot 1 april 2018. Graag je motivatie en je cv mailen naar: HR-administratie@smo-helmond.nl t.a.v. Manon van de Beek. Hierbij ontvangen we graag de volgende gegevens:
      Welke opleiding je volgt
      Voor welke periode je een stageplaats zoekt
      Voor hoeveel uren per week je een stageplaats zoekt
We streven ernaar om iedereen vóór 1 mei 2018 te informeren betreffende de voortgang van de sollicitatie.
Lees verder
Certificering branchevereniging BPBI

Ook voor 2018 voldoet Stichting SaldoPlus aan de lidmaatschapseisen van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

www.saldoplus.nl/media/pdf/Certificaat_2018_branchevereniging_BPI.pdf

Lees verder
Collectieve aanvullende verzekering voor lage inkomens via u gemeente. Lees verder op de pagina NIEUWS - rechtsboven

Heeft u in 2015 een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente  wellicht iets voor u. Dit is een voordelige ziektekostenverzekering:
- u krijgt korting op uw premie,
- extra vergoedingen voor zorgkosten,
- de gemeente verstrekt een bijdrage in uw premie.

Wilt u deelnemen aan deze collectieve verzekering? Raadpleeg uw gemeente en meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.

Lees verder
Storing telefonische bereikbaarheid is opgelost

De storing op onze telefoonlijn van hedenmorgen is inmiddels opgelost.

Vacatures lid cliëntvertegenwoordiging

De cliëntvertegenwoordiging van SaldoPlus zoekt naar nieuwe leden.

Mocht u interesse hebben om de cliëntvertegenwoordiging te komen versterken neem dan contact op met Saldoplus (dit kan zowel telefonisch als per mail clientenraad@saldoplus.nl).
De cliëntvertegenwoordiging bemoeit zich niet met een klacht over het werk van een individuele medewerker. Daarvoor is de klachtenregeling.
U kunt meer lezen over de cliëntvertegenwoordiging onder het kopje organisatie.

(leden ontvangen een kleine vergoeding voor de onkosten)

Aanvragen extra gelden

Beste heer/mevrouw,

Aanvragen voor extra gelden via de facebookpagina nemen wij niet in behandeling. U kunt uw aanvragen telefonisch of via mail aan ons doorgeven. Dank u.

Extra tegemoetkoming voor inwoners Helmond met een minimuminkomen
Indien het totale inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm ontvangt u compensatie van uw koopkrachtverlies in 2014. € 100 echtparen € 90 alleenstaande ouders € 70 alleenstaanden Dit bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort. Bent u geen klant van de gemeente Helmond, maar u heeft wel een minimuminkomen kunt u een aanvraagformulier downloaden en sturen naar unit Zorg en Ondersteuning van de gemeente Helmond. Of kijk voor meer info op www.helmond.nl het digitale loket.
Vacature clientenraad SaldoPlus

Saldoplus gaat over tot de oprichting van een cliëntenraad. Heeft u interesse - wilt u meedenken, mee beslissen over zaken die ook u aangaan -, wilt u dan voor 15 augustus 2014 een mail met uw motivatie sturen naar info@saldoplus.nl.

 

Klachtenprocedure SaldoPlus gewijzigd

De klachtenprocedure bij Saldoplus is gewijzigd omdat Saldoplus inmiddels een volledige zelfstandige Stichting is.

 
Lees verder
Samenwerking Stichting Remedial Teaching Helmond (SRTH) en SaldoPlus

SRTH ondersteunt kinderen die moeite hebben met taal, lezen en/of rekenen. De leerkracht van een kind heeft de ouders dan geadviseerd om extra hulp buiten de klas in te schakelen. Deze speciale hulp noemt men remedial teaching. De stichting kan er voor zorgen dat het kind, wanneer het in groep 4 of 5 zit, maximaal 2 jaar lang RT kan volgen. De stichting betaalt, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, een deel of het gehele bedrag dat voor deze begeleiding nodig is.

Stichting SaldoPlus Helmond zal inkomenstoetsen verzorgen voor de SRTH om te kunnen beoordelen of personen/ouders die zich aangemeld hebben voor remedial teaching in aanmerking komen voor een vergoeding van deze begeleiding.

Meer info http://www.srth.nl/index.php/ouders/

 

Samenwerking Stichting Beheer Bewonersgelden (ORO) en SaldoPlus

Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) administreert en beheert gelden van

cliënten van ORO.

Met ingang van 1 januari 2014 is SBB een overeenkomst aangegaan voor

overdracht  van deze dienstverlening voor cliënten van ORO aan SaldoPlus.

Binnenkort zal er een voorlichting georganiseerd worden waarna de ORO-cliënten zelf kunnen bepalen of zij ondersteuning willen bij het beheer van hun privégelden. De cliënt of de vertegenwoordiger tekent een overeenkomst met SaldoPlus. Hiermee dragen zij de administratie en het beheer aan SaldoPlus over. Er is keuze uit drie verschillende pakketten met bijbehorende tarieven. De cliënt betaalt een vergoeding voor het beheer.

 

SaldoPlus opgenomen in ketenloket van CJIB

Wat dit wil zeggen?
Concreet betekent dit dat er betalingsregelingen getroffen kunnen worden waar dit voor natuurlijke personen niet kan.

Er zijn geen regelingen mogelijk wanneer:

-      eerdere regeling niet is nagekomen

-      een dwangbevel is uitgevaardigd

-      een arrestatiebevel is uitgevaardigd

-      alleen wanneer het Mulderzaken betreft ( uitgezonderd katvangovereenkomst )

Voor meer informatie en werkwijze kunt u bij Saldoplus terecht.

 

Wijzigingen 2014

De volgende zaken gaan veranderen in 2014

·         Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat alleen totale facturen worden verwerkt en niet alleen de acceptgiro's, dus wilt u hiermee rekening houden bij de aanlevering .Vooral extra aandacht voor de ziektekostenfacturen. Het is wettelijk verplicht dat deze bij Saldoplus in bezit zijn

·         Saldoplus kan en mag geen opdrachten uitvoeren van uw partner met wie u samenwoont. Indien u samen met uw partner gebruik wilt maken van de diensten van Saldoplus, dient er van beiden een overeenkomst getekend te zijn en rekenen wij 20% bovenop het bestaande tarief.

·         De tarieven voor budgetbeheer van Saldoplus blijven in 2014 hetzelfde.

·         De tarieven voor bewindvoering zijn enigszins aangepast conform de landelijke normen.

·         Kijk regelmatig op deze website, veranderingen en actuele ontwikkelingen zijn daar terug te vinden.

 

Een lintje voor organisaties die hun steentje bijdragen aan de maatschappij

SaldoPlus was niet de winnaar maar wel een van de genomineerden.
Met dank aan Sint Annaklooster die hen opgegeven had voor een lintje wist SaldoPlus de 6e plaats te behalen van alle genomineerden.
De actie werd opgezet door Soulid Communicatie.

 

SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging BPBI behaald, het keurmerk van de financile sector

SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders behaald. Een kwaliteitsborging voor ketenpartners en klanten. De zekerheid van levering van kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

Wijzigingen in 2013

In 2013 gaan er voor uw als klant van SaldoPlus wat zaken veranderen:

  • Rekeningafschriften worden niet meer maandelijks door SaldoPlus verstuurd. Eenmaal per maand ontvangt u het bankafschrift  van uw beheerrekening van de Rabobank.
  • Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat alleen totale facturen worden verwerkt en niet alleen de acceptgiro's, dus wilt u hiermee rekening houden bij de aanlevering.
  • De tarieven voor budgetbeheer van SaldoPlus blijven in 2013 hetzelfde.
  • De tarieven voor bewindvoering zijn enigszins aangepast conform de landelijke normen.
  • Kijk regelmatig op onze website, veranderingen en actuele ontwikkelingen zijn daar terug te vinden
Bij ziekte of vakantie van een van onze medewerkers is er altijd een collega die waarneemt.

Bij ziekte of vakantie van een van onze medewerkers is  er altijd een collega die waarneemt. U  kunt dan mailen of bellen naar Saldoplus met uw vraag.

Wijzigingen per 1 januari 2012 in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

Op 1 januari 2012 hebben een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

Misschien wijzigt er ook iets voor u!

 

Lees verder

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep